របង galanzied palisade ជ្រលក់ក្តៅ

របង galanzied palisade ជ្រលក់ក្តៅ

ច្រកទ្វាររបងស័ង្កសី ហុយហុយទ្វេរ W Pale palisade 3000*2000mm, ច្រកទ្វារថ្មើរជើង 1000*2000 រៀបចំរង់ចាំការផ្ទុក។

IMG_20211114_163946

 

 


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៤-ធ្នូ-២០២១

កម្មវិធីសំខាន់ៗ

គេហទំព័រសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ HT-FENCE ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យខាងក្រោម។

ខ្សែ Concertina

របងយោធភូមិភាគ

របង Palisade

របងបន្ទះ

358 របង